Sunday, September 14, 2008

ஆரோக்ய வாழ்க்கைக்கு காய்கறிகள்
இன்றுசைவ உணவு வகைகளுக்கு எத்தனையோ எதிர்ப்பார்ப்புகள் இருந்தாலும் டாக்டர்கள் ஆலோசனை கொடுப்பது சைவ உணவு வகைகளுக்குதான். அதிலும் பச்சை காய்கறிகளுக்கு ஏகப்பட்ட கிராக்கி.